Strategiczne partnerstwo Indii i Stanów Zjednoczonych odpowiedzią na wzrost Chin

Stany Zjednoczone i Indie podpisały porozumienie o współpracy, które umożliwia korzystanie przez ich siły zbrojne z baz wojskowych obu państw – zarówno lądowych, lotniczych jak i morskich. Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) zakłada współpracę w celu uzupełnienia zapasów i dokonania napraw. We wspólnym oświadczeniu zaznaczono, że jest to krok w kierunku budowania więzi obronnych tworzonych w celu przeciwdziałania morskiej asertywności Chin.

Ile partii jest w polskim parlamencie?

Zainspirowani tekstem Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach oraz artykułem Analyzing the US Senate in 2003: Similarities, Networks, Clusters and Blocs dokonaliśmy analizy wszystkich głosowań jakie miały miejsce w bieżącej kadencji Sejmu, skupiając się na indywidualnych posłach.