O fundacji

Cele działania fundacji oraz podstawowe informacje o niej

Cele działania

Przejrzystość działania organów władzy publicznej oraz pozostałych instytucji życia publicznego

Upraszczanie obowiązującego prawa

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w duchu wolności gospodarczej

Wspieranie rozwoju innowacyjności

Wspieranie rozwoju nauki prawa, ekonomii, finansów, nowych technologii, bezpieczeństwa narodowego i geopolityki

Upowszechnianie myśli strategicznej

Wykorzystano ikony Vecteezy na licencji CC BY-SA 3.0.