Petycja ws. zmiany ustawy – Prawo prasowe (wg załączonego projektu)

W dniu dzisiejszym Zarząd Fundacji CADR złożył do Sejmu petycję ws. wszczęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (komplet dokumentów). Do pisma załączono projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, mający na celu likwidację istniejącej od przeszło 19 lat aksjologicznej luki prawnej w postaci odwołania w art. 2 ustawy do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (!).